Regnskapsorganisasjoner internasjonalt går sammen for netto null-utslipp

Sammen med 13 regnskapsorganisasjoner har Regnskap Norge forpliktet seg til netto null-klimagassutslipp, og til å legge til rette for at våre medlemmer kan gjøre det samme.

Klimaendringenes virkninger merkes over hele verden, og det neste tiåret er kritisk for å begrense de negative effektene. For å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C, må utslippene halveres innen 2030 og falle til netto null innen midten av århundret.

Nettopp derfor har 13 regnskapsorganisasjoner, medlemmer av The Prince of Wales's Accounting for Sustainability Project (A4S) sitt nettverk Accounting Bodies Network (ABN), forpliktet seg til å oppnå netto null-klimagassutslipp internt i egne organisasjoner, og i tillegg legge til rette for at medlemmene kan gjøre det samme.

Regnskapsorganisasjonene representerer 2,5 millioner regnskapsførere globalt og har forpliktet seg til å tilby opplæring og infrastruktur for å støtte sine medlemmer i å nå sine netto null-ambisjoner.

Regnskapsførernehar en vesentlig og viktig rolle når klimagassutslippene skal reduseres.

– Regnskapsfellesskapet spiller en viktig rolle for å håndtere klimaendringer, men mange regnskapsførere er usikre på hvor de skal begynne. Ved å forplikte seg til netto null-klimagassutslipp signaliserer de ledende bransjeorganisasjonene som signerer ABN Net Zero Support Statement, viktigheten ved å handle samtidig som de forplikter seg til å hjelpe sine millioner medlemmer med å gjøre det samme, sier Jessica Fries, administrerende direktør i A4S.

Bakgrunn

A4S Accounting Bodies Network (ABN) er et samarbeid mellom A4S og profesjonelle regnskapsorganisasjoner over hele verden. Til sammen representerer ABN over 2,5 millioner profesjonelle regnskapsførere og studenter i 179 land, som representerer to tredjedeler av verdens regnskapsførere. ABN har ofte brukt sin kollektive stemme til å forsterke rollen som regnskapsførere kan spille for å styre finans mot bærekraftige utfall.

6. oktober 2021 har medlemmer av ABN offentlig forpliktet seg til netto null-klimagassutslipp, samt å tilby opplæring, støtte og ressurser for å støtte sine medlemmer i å etablere sine egne netto nullveier og redusere klimagassutslipp.

 

ABN Net Zero Commitment 2021

Regnskap Norge har signert ABN Net Zero Commitment 2021. Det betyr at vi har forpliktet oss til å bidra til å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C.

Les forpliktelsen her