Regnskapsorganisasjoner internasjonalt går sammen for netto nullutslipp

Sammen med 13 regnskapsorganisasjoner har Regnskap Norge forpliktet seg til netto nullutslipp – og til å bistå våre medlemmer med sine mål om netto nullutslipp.

Klimaendringenes virkninger merkes over hele verden, og det neste tiåret er avgjørende for å begrense de negative effektene. For å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C, må utslippene halveres innen 2030 og falle til netto null innen midten av århundret.

Nettopp derfor har 13 regnskapsorganisasjoner forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp internt i egne organisasjoner, og i tillegg legge til rette for at medlemmene kan gjøre det samme.

Forpliktelsen er i regi av Accounting Bodies Network (ABN) Organisasjonene – et nettverk under The Prince of Wales's Accounting for Sustainability Project (A4S).

De 13 regnskapsorganisasjonene representerer 2,5 millioner regnskapsførere globalt og har forpliktet seg til å tilby opplæring og infrastruktur for å støtte sine medlemmer i å nå sine netto null-ambisjoner.

Regnskapsførerne har en vesentlig og viktig rolle når klimagassutslippene skal reduseres.

– Regnskapsfellesskapet spiller en viktig rolle for å håndtere klimaendringer, men mange regnskapsførere er usikre på hvor de skal begynne. Ved å forplikte seg til netto null-klimagassutslipp signaliserer de ledende bransjeorganisasjonene som signerer ABN Net Zero Support Statement, viktigheten ved å handle samtidig som de forplikter seg til å hjelpe sine millioner medlemmer med å gjøre det samme, sier Jessica Fries, administrerende direktør i A4S.

Bakgrunn

A4S Accounting Bodies Network (ABN) er et samarbeid mellom A4S og profesjonelle regnskapsorganisasjoner over hele verden. Til sammen representerer ABN over 2,5 millioner profesjonelle regnskapsførere og studenter i 179 land, som representerer to tredjedeler av verdens regnskapsførere. ABN har ofte brukt sin kollektive stemme til å forsterke rollen som regnskapsførere kan spille for å styre finans mot bærekraftige utfall.

6. oktober 2021 har medlemmer av ABN offentlig forpliktet seg til netto null-klimagassutslipp, samt å tilby opplæring, støtte og ressurser for å støtte sine medlemmer i å etablere sine egne netto nullveier og redusere klimagassutslipp.

 

Status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon, er stikkord fra Regnskap Norges arbeid med forpliktelsen om å bidra til et nullutslippssamfunn. 

Les mer

ABN Net Zero Commitment 2021

Regnskap Norge har signert ABN Net Zero Commitment 2021. Det betyr at vi har forpliktet oss til å bidra til å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C.

Les forpliktelsen her