Oppdragsmengdeindeks

Oppdragsmengdeindeksen (OMI) er en nyvinning som ble lansert i november 2015. OMI måler hvor stor andel av regnskapsbedriftene som opplever vekst, reduksjon eller ingen endring i oppdragsmengden.

Indeksen er basert på månedlige tellinger av det totale antall bedrifter i Norge som benytter ekstern regnskapsfører. Dette er informasjon som innrapporteres løpende til Brønnøysundregistrene, men Regnskap Norge får data levert av Bisnode.

Indeksen presenteres i form av en verdi mellom 0 og 100.  Hvis 100 prosent opplever økning i oppdragsmengden vil indeksen bli 100. Hvis 100 prosent har ingen endring vil indeksen bli 50. Hvis 100 prosent opplever nedgang vil indeksen bli 0. 

Samtlige av årets tre siste måneder oppnådde en indeksverdi over 50.

Fra datagrunnlaget til oppdragsmengdeindeksen kan vi også utlede utviklingen i det faktiske antall bedrifter som benytter ekstern regnskapsfører. Resultatene ble som vist i diagrammet nedenfor.

Medlemmer har tilgang både oppdragsmengdeindeksen og utviklingen i antall kundebedrifter, samt en utvidet rapport hvor resultatene kan brytes ned på fylkesnivå.