Bokføringsloven med kommentarer

Kommentarutgaven til bokføringsloven i en oppdatert og utvidet 2. utgave.


Pris

Ordinær: 929,-
Medlem: 697,-
Medlemmer i Regnskap Norge får 25 % rabatt ved å oppgi rabattkoden regneskapsforer ved betaling i nettbutikken.

KJØP

Om boken
Bokføring danner grunnlaget for finansiell rapportering, herunder årsregnskap, ligningsoppgaver, omsetningsoppgaver for merverdiavgift og a-meldinger på lønnsområdet. Av den grunn er bokføringsreglene sentrale for interne regnskapsfunksjoner og for eksterne regnskapsførere. Revisorer skal på sin side se til at foretakene oppfyller plikten til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med bokføringsreglene. Ved offentlig etterkontroll kreves det at kontrollørene har inngående bokføringskompetanse. Studenter som skal lære seg regnskapsføring, revisjon eller annet kontrollarbeid, har på samme måte behov for å tilegne seg kunnskaper om bokføringsreglene.

Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Boken har i tillegg en egen del om eksterne regnskapsføreres og revisorers ansvar og oppgaver knyttet til bokføringsreglene. På bokens ressurssider på nett finnes lenker til relevante bestemmelser, forarbeider, standarder og uttalelser, i tillegg til enkelte eksempler på avtaler, dispensasjonssøknader mv.

Om forfatteren
Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han arbeider som fagansvarlig innen regnskap, herunder bokføring, i Regnskap Norge, etter flere år som fagansvarlig innenfor bokføring i Deloitte AS og Samarbeidende Revisorer AS. Han er sekretær i Bokføringsstandardstyret, medlem av Regnskapsstandardstyret, leder av NRS Fagutvalg små foretak og sekretær i Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk.