Eksempler på kundedrevet tjenesteinnovasjon

For å gi noen flere holdepunkter for tjenesteinnovasjon har vi gitt noen eksempler på hva dette kan være for en regnskapsbedrift.

Systemintegrasjon

  • I stedet for at en IT-leverandør leverer systemet og regnskapsbedriften i samarbeid med IT-leverandør setter opp systemet til bruk, tar regnskapsbedriften et totalansvar for implementeringen av relevante IT-løsninger for kunden. IT-leverandør blir en underleverandør til regnskapsbedriften, og kan ta høyere marginer for jobben som gjøres.

Ledelse

  • Regnskapsfører kan bli en del av ledergruppen og være med i viktige beslutninger i bedriften med sin spesielle kompetanse innen økonomi og avtaler.
  • Regnskapsfører kan ta rollen som styresekretær og derigjennom ha "talerett" i styremøtet om forhold som naturlig ligger innenfor regnskapsførers kompetanse.

HR

  • Regnskapsbedriften kan utvide tjenestetilbudet fra lønnskjøring og rapportering til å ta et fullt ansvar for personaladministrasjon. Dette krever medarbeidere som har HR-kompetanse.

Økonomisk analyse

  • Ta mer del i den daglige driften. Identifisere og rapportere på sentrale KPI'er
  • Agere på endringer i KPI'ene og sikre mersalg gjennom korrektive handinger
  • Etablere pakker for særskilte bransjer

Det er viktig å merke seg at ansvarsforsikringen dekker det som naturlig hører inn under regnskapsvirksomheten. I den grad nye tjenester utvikles, må regnskapsbedriften vurdere om det skal tegnes tilleggsforsikring for å dekke økt ansvar.