Å finne ditt "Why"

Hvorfor oppnår noen (regnskaps)bedrifter bedre resultater enn andre gitt nogenlunde de samme rammevilkårene i markedet?

Hvorfor noen bedrifter lykkes, mens andre feiler er et spørsmål som lenge har opptatt Simon Sinek til han observerte et fenomen i markedet som har blitt til hans gyldne sirkler. Han tar for seg tre komponenter i en virksomhet.

  • "What" - Hva leverer vi. Dette er den enkle delen, i og med at alle bedrifter vet hva de leverer (dette appelerer til den rasjonelle delen av hjernen)
  • "How" - Hvordan levererer vi dette til markedet. Noen bedrifter er bevisste på hvordan de klarer å differensiere seg gjennom leveransemodellen sin (dette appelerer til den følelsesmessige delen av hjernen hvor også tillit og lojalitet ligger)
  • "Why" - Hvorfor gjør vi det vi gjør. De færreste vet hvorfor de gjør det de gjør (appelerer til den delen av hjernen hvor beslutninger tas)

La oss se på hvordan dette kan overføres til regnskapsbransjen.

Først et dårlig eksempel hvor det rasjonelle prøver å bruke følelser for å skape en beslutning:

  • What: Vi leverer regnskapstjenester og regnskapsnær rådgivning
  • How: Vi benytter skytjenester og er tett på deg som kunde
  • Why: Velg oss fordi vi leverer kvalitet på tid og pris

Vil dette skape salg? Neppe.Du skiller deg ikke ut fra andre regnskapsbedrifter.

Så et bedre eksempel hvor beslutningen om kjøp underbygges med følelser og forklares med det rasjonelle: 

  • Why: Vi vil være en del av din ledelse gjennom å være din økonomisjef
  • How: Vi bryr oss, benytter skytjenester for å dele informasjon og er tett på deg som kunde
  • What: Vi leverer bredde i regnskapstjenester og regnskapsnær rådgivning

En stor forskjell i innsalget og budskapet! Forskjellen ligger primært i det å begynne med "Why". Mennesker kjøper ikke hva du rasjonelt leverer, men hvorfor du leverer det. I det siste eksemplelet er det enklere å bli med på tanken at regnskapsfører skal være en del av ledelsen enn i det første eksempelet. 

I denne videoen forklarer Simon mer om modellen sin. Å finne sitt "Why" kan være avgjørende for hvordan regnskapsbedriften kommer til å utvikle seg videre og hvilket inntrykk du legger igjen hos dine kunder. 

Et godt "Why" vil også styre de menneskene du tar inn i virksomheten. Du ansetter ikke personer fordi de kan levere det tekniske / rasjonelle innen regnskapsfaget, du ansetter personer som forstår hvorfor du er til i markedet.