Endringer i regnskapsbransjen - Bedriftscase

Regnskap Norge har siden 2012 vært partner i FOCUS-programmet, et forskningsprogram ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har hatt som mål å utvikle ny kunnskap om fremtidsrettede bedriftsløsninger. Denne casen er utarbeidet ved NHH som en del av FOCUS-programmet, og vi vil i casen se nærmere på tre aspekter ved endringer som regnskapsbransjen står overfor i dag. Bedriftscaset og momentlisten egner seg godt som bakgrunnsmateriale til bedriftsinterne workshops, eller som diskusjoner i ERFA-grupper, næringsfora o.l.

Caseinnhold

Innledningsvis blir vi kjent med Trond Endresen, daglig leder i en fiktiv regnskapsbedrift. Deretter redegjøres det for tre sentrale endringer bransjen står overfor; endringer i henholdsvis teknologi, kundeatferd og regnskapsførerrollen. Hver seksjon ender med diskusjonsspørsmål. Før den aktuelle seksjonens diskusjonsspørsmål møter vi daglig leder Trond Endresen refleksjoner rundt endringene, og han stiller også spørsmål som leseren bør tenke igjennom. 

Læringsmål

Målgruppen for casen er Regnskap Norges medlemmer, og da spesielt bedriftslederne. Denne målgruppen har allerede kjennskap til bransjen og endringene gjennom deres direkte tilknytning til bransjen. Casen skal stimulere til diskusjoner om hvordan regnskapsbedrifter kan utnytte muligheter og håndtere motstand på en konstruktiv måte for å få til ønskede endringer.

Etter å ha studert casen vil leseren ha fått innsikt i driverne for endringene i bransjen og forståelse for hva som kan hindre vellykkede og fremtidsrettede omstillinger.