Strategimal for regnskapsbedrifter

Strategimalen for regnskapsbedrifter er et forslag til hvordan bedriften kan strukturere arbeidet frem mot en strategi og handlingsplaner.

Innholdet i strategimalen er organisert slik:

 1. Bakgrunn og formål for strategiarbeidet
 2. Endringer i omgivelsene gir nye krav og forventninger
 3. Fremtidens regnskapsbransje vil omhandle mye mer enn bare regnskap
 4. Strategisk målbilde
 5. Strategiske tiltak og plan for realisering
 6. Vedlegg

Vi anbefaler følgende fremdriftsplan for strategiarbeidet

 1. Oppsummering av nåsituasjonen - tydelig forståelse for dagens situasjon
 2. Identifisere og analysere sentrale drivere som påvirker bransjen og bedriften
 3. Utvikle fremtidsbilder for regnskapsbedriften og dets kunder
 4. Utlede fremtidige kundebehov
 5. Definere hvordan regnskapsbedriften best kan skape verdier for sine kunder
 6. Identifisere implikasjoner og sentrale tiltak for å realisere det strategiske målbildet

Før denne strukturerte prosessen , kan medarbeiderne i felleskap starte en mer fundamental diskusjon om:

 • Hvorfor eksisterer bedriften, og hvorfor skal den eksistere i fremtiden?"
 • Hvilken verdi skal bedriften tilføre sine kunder?
 • Hva skal medarbeidere i regnskapsbedriften trigges av for å yte mest mulig?
 • Hvilket inntrykk skal mine kunder ha av bedriften?

Dette går mer på det emosjonelle planet fremfor det fagtekniske i leveransen til kunden. Vanskelige spørsmål, men en god diskusjon om dette kan sette varige inntrykk hos de som deltar.