Kompetanseprogrammer

Våre kompetanseprogrammer er utviklet i samarbeid med bransjen, og skal gi regnskap- og økonomifunksjoner den kompetansen de trenger for opprettholde den viktige rollen regnskapsførere har i norsk næringsliv. Programmene er modulbasert og består av fysiske samlinger, webinarer og virtuelle klasserom.

Alle priser er eks. mva og inkluderer kost og losji på alle fysiske samlinger, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisene er eksklusive reise til lokasjon.

Vilkår og betingelser kompetanseprogrammer

 

Samlinger

Webinar

Nettkurs

Coaching
samtaler

Medl. pris

Ord. pris

LEDEROPPJØRET 

8 dager

Nei

Nei

Ja

55 000,-

65 000,-

LØNN & HR-a PROGRAM

10 dager

Nei

Ja

Nei

59 000,-

67 000,-

RÅDGIVER PROGRAM

7 dager

Ja

Ja Nei 45 000,- 55 000,-

IT-RÅDGIVER PROGRAM

7 dager

Ja

Nei Nei 45 000,- 55 000,-

MVA-RÅDGIVER
PROGRAM

8 dager

Nei

Nei Nei 45 000,- 55 000,-