Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Brønnøysundregistrene orienterer om vurderingen i nyhet 8. januar 2021:

"Regnskapspliktige virksomheter skal hvert år sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 31. juli. For regnskapsåret 2019 ble fristen for å levere årsregnskapet utsatt til 30. september 2020 på grunn av pandemien. For dem som ikke leverer komplett årsregnskap innen fristen, påløper forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke for mer enn 26 uker.

I følge regnskapsloven kan Regnskapsregisteret ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis, dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Forsinkelsesgebyret må være stoppet før det er mulig å søke om ettergivelse. Søknaden må inneholde begrunnelse om hvordan covid-19 har gjort det vanskeligere å sende inn årsregnskapet innen fristen og hvilke konsekvenser covid-19 har hatt for virksomheten. Selv om forsinkelsesgebyret blir ettergitt, må likevel virksomheten sende inn årsregnskapet for 2019."

Les Finansdepartementets brev til Regnskapsregisteret.