Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De veiledende forutsetningene for diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % per 31.8.2019 til 2,3 % per 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.

Følgende veiledende forutsetninger gjelder per 31.12.2019:

Forutsetningene utgjør et utgangspunkt for et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene og mer veiledning på Norsk RegnskapsStiftelse.