Veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2023

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS (V) Pensjonsforutsetninger.

Del
Dette er de oppdaterte pensjonsforutsetinger pr. 31.12.2023.

Følgende veiledende forutsetninger gjelder pr. 31. desember 2023: 

Veiledende forutsetninger: Pr. 31. desember 2023 Pr. 30. september 2023 Kapittel referanse
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 3,1 % 3,7 % Punkt 4
Diskonteringsrente statsobligasjoner 2,6 % 3,0 % Punkt 4
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6) Ca. 4,8 % Ca. 5,4 % Punkt 5
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg Ca. 3,5 % Ca. 3,75 % Punkt 6.3
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden Ca. 3,25 % Ca. 3,5 % Punkt 6.4
Pensjonsregulering (minimum/maksimum)1 for ordninger etter foretakspensjonsloven Ca. 1,8 % / 3,25 % Ca. 2,4 % / 3,5 % Punkt 6.5
Pensjonsregulering i offentlige ordninger Ca. 2,8 % Ca. 2,9 % Punkt 6.6
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike2 ordninger Ca. 3,25 % Ca. 3,5 % Punkt 6.6
Forventet inflasjon Ca. 2,25 % Ca. 2,25 % Punkt 6.1

*Kilde: Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023, Norsk RegnskapsStiftelse

Forutsetningene utgjør et utgangspunkt for et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene her