Hvordan jobber DFØ med forenkling og bærekraft?

Forenkling av økonomiregelverket og offentlige anskaffelsers rolle i det grønne skiftet, er blant temaene i ukens podcast-episode.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Engasjementet rundt bærekraft er ifølge DFØ-direktøren stort. Foto: Espen Sturlasson

Hilde Singsaas  er direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det har hun vært siden 2017. Fellesnevneren for oppgavene til DFØ, er ifølge Hilde å hjelpe resten av staten med å få mest mulig ut av ressursene den har til rådighet.

DFØ ligger under Finansdepartementet og leverer regnskaps- og lønnstjenester til store deler av statsforvaltningen. I tillegg gir direktoratet råd og veiledning på rekke områder; styring, gode beslutningsgrunnlag, offentlige anskaffelser og ledelse og arbeidsgiverstøtte. DFØ gjør også analyser av hvordan det står til i statsforvaltningen på ulike områder. Hvordan direktoratet tar fatt på de oppgavene, svarer Singsaas på her. 

DFØ-direktøren er opptatt av forenkling og bærekraft. 

Direktoratet jobber med forenkling på mange områder. Én av oppgavene er å forvalte økonomiregelverket, og herunder foreslå forbedringer i regelverket. Da er standardisering og forenkling nøkkelområder for DFØ. Direktoratet jobber også med å forenkle prosessene rundt offentlige anskaffelser.  

Engasjementet rundt bærekraft i DFØ er ifølge Singsaas stort. Hun betrakter offentlige anskaffelser som et viktig verktøy i den bærekraftige omstillingen vi skal igjennom. Hør uken episode og få innsikt i hvordan DFØ legger til rette for bærekraftige innkjøp.

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC