Kompensasjonsordning 4 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren gjelder for tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger.

Del

Beregning av kompensasjon for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronautbruddet (nov. 2021 - feb. 2022)

Alle søknader om tilskudd for dekning av faste unngåelige kostnader og / eller erstatning for tapt varelager, skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Vår kalkulator kan benyttes til å beregne tilskuddet, dokumentere innholdet i søknaden, og gjennomføre pålagte kontrollhandlinger. 

I tillegg finner du oppsett for klassifisering og dokumentasjon av eierstruktur, i tråd med SMB-definisjonen til EU.

Last ned kalkulator inkl. eierstruktur og kontrollhandlinger

Relevante lenker