Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 - egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes

Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet inneholder etter hva vi kan se ytterst få endringer innenfor skatte- og avgiftsområdet, men handler mer om tiltak på andre områder. 

Det som likevel er viktig å merke seg er at kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall blir endret. Forliket går ut på at bunnfradraget fjernes fra og med mai. Bunnfradraget var som kjent først satt til kr 10 000 for bedrifter som ikke var pålagt stengt av staten, og ble redusert til kr 5 000 for april. I mai blir bunnfradraget altså kr 0, noe som gjør at flere virksomheter bør vurdere å søke kompensasjon. 

Regnskap Norge har tatt opp denne saken i flere sammenhenger og er godt fornøyd med denne delen av forliket. 

Vi hadde håpet det ville kommet flere endringer innenfor kompensasjonsordningen, ikke minst en utvidelse av hvilke kostnader som kan kompenseres. Dette er dessverre ikke tatt inn i forliket.

Skatte- og avgiftsendringer

Innenfor skatte- og avgiftsområdet gjøres disse endringene i forhold til regjeringens opprinnelige forslag:

  • Avgiftene på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå.
  • Endret bruksfradragstabell på eldre biler. 

Les om det opprinnelige forslaget i revidert nasjonalbudsjett her.

Les om budsjettforliket i sin helhet hos Høyre

Fristen for å fastsette årsregnskap

Fra Stortinget er det ellers verdt å merke seg at Finanskomiteen 10. juni gikk inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap til 31. august, og at det ikke ilegges forsinkelsesavgift før fra 1. oktober. 

Les mer om dette her