eBevis – får seriøse aktører til å fremstå som useriøse?

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig oppgave, men vi mener det er like mye å hente på å bruke gulrot som på offentliggjøring og pisk, som det kan virke som det legges opp til.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
– Hovedproblemet med forslaget er at eBevis vil kunne medføre at seriøse fremstår som useriøse. Dette må løses, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge

Skattedirektør Hans Christian Holtes mener privatpersoner bør få oppdatert informasjon via tjenesten eBevis.

Intensjonen er at hver og en av oss skal kunne vite at vi velger seriøse aktører når vi skal kjøpe tjenester, for eksempel fra en maler eller en snekker. Tanken er god for oss som vil velge seriøse leverandører framfor useriøse og kriminelle. Men det forutsetter at systemet utformes riktig. Her ser vi noen klare betenkeligheter.

Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem. Ingen av oss ønsker en situasjon der useriøse og kriminelle aktører får operere fritt i markedet til fortrengsel for dem som har ordnede forhold. Ett av tiltakene fra Regjeringen er eBevis, hvor data om bedrifter samles ett sted.

eBevis vil kunne medføre at seriøse fremstår som useriøse

Hovedproblemet med forslaget er at eBevis vil kunne medføre at seriøse fremstår som useriøse. Dette må løses.

Registeret skal gi deg informasjon som viser om bedriften har betalt skatter og avgifter, firmaattest, årsregnskaper og informasjon fra konkursregisteret.

Etter vår mening går det altfor langt når det inkluderer virksomhetens utestående hos Skatteetaten. I praksis vil tjenesten eBevis nærmest automatisk stemple virksomhetene som useriøse. Dette er et dilemma, for det kan eksempelvis dreie seg om virksomheter som må utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift i påvente av en innbetaling fra en kunde. Virksomheten er ikke useriøs eller kriminell av den grunn.

Konsekvensene blir så alvorlige for bedriftene at ordningen kan medføre at det blir viktigere å betale offentlige avgifter enn for eksempel lønn til egne ansatte eller oppgjør til leverandører. Antallet konkurser kan øke, arbeidsplasser forsvinne og antallet nyetableringer reduseres – rett og slett fordi det blir helt nødvendig til enhver tid å ha god likviditet. Dette er en del av fristproblematikken, hvor avgifter skal betales til annen tid enn innbetalingene skjer.

Det er heller ikke enkelt for den gjengse kunde å forstå all informasjonen som legges ut og bruke den på en fornuftig måte. Dette påpekes også av skattedirektøren, men han foreslår at man kan visualisere informasjonen ved å bruke et trafikklys eller et smilefjes. Det kan være mange grunner til at en virksomhet har noe utestående hos Skatteetaten. Man fortjener ikke rødt lys av enhver grunn.

Alternative løsninger

Regnskap Norge har stor forståelse for at privatpersoner har behov for kunnskap om leverandørene de skal velge. Dersom informasjonen som gis handler om lett forståelig kjerneinformasjon som registreringer og tillatelser/løyver vil dette være til god hjelp.

Andre virkemidler er likevel antagelig mer effektive. Regnskap Norge har ved flere anledninger foreslått å innføre ROT/RUT-ordninger, som de har hatt svært gode resultater med i Sverige. Disse ordningene går ut på at man under visse vilkår kan få skattemessig fradrag for arbeidskostnadene når man hyrer noen for reparasjoner, vedlikehold og ombygginger i hjemmet (ROT), og ved ordinære husholdningstjenester i hjemmet, slik som for eksempel rengjøring (RUT). Slike ordninger bygger skattemoral og har en dypere effekt enn pålegg, plikter og offentliggjøring.

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig oppgave, og vi er tilhengere av løsninger som er med på å bekjempe dette. Vi mener imidlertid at det er like mye å hente på å bruke gulrot som på offentliggjøring og pisk, som det nå kan virke som om det legges opp til.