Forsinkelsesrenten øker til 10,75 prosent fra 1. januar 2023

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 410 kroner.

Del

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng.

Det blir også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Denne økes med 10 kr til 410 kr.

Les mer her.