Fortsatt lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Saksbehandlingstid for tiden på 14-15 virkedager.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De siste månedene har det igjen vært problemer med lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene. For aksjeselskaper, ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak ligger saksbehandlingstiden for nyregistreringer og endringsmeldinger for tiden på rundt 14-15 virkedager. Dette innebærer tre-fire ukers tid å vente på behandling av saken.

Den lange behandlingstiden er ikke holdbar for næringslivet. Regnskap Norge har derfor rettet ny henvendelse til Brønnøysundregistrene med våre klare tilbakemeldinger, og spørsmål om utsiktene for en snarlig redusert saksbehandlingstid.

Brønnøysundregistrene opplyser i sitt svar til Regnskap Norge at de er «fortsatt inne i en omstillingsfase med overgang fra manuell til digital registerforvaltning - der målet er økt andel helautomatisk saksbehandling. Vi erfarer en utvikling i riktig retning

Videre opplyses det om at de for tiden har «færre ressurser på grunn av naturlig avgang, og høyere fravær for øvrig enn forventet. Det arbeides derfor med flere tiltak på kort og lengre sikt for å redusere våre saksbehandlingstider; noen av disse er interne så som ansettelser av flere, omprioriteringer, overtid og kompetanseheving. Det er nok likevel ikke realistisk at vi innen kort tid klarer å redusere vår saksbehandlingstid til vårt mål om 6 dager i Enhets- og Foretaksregisteret. Når det er sagt, så forventer vi at de tiltak vi setter inn kan redusere den noe fremover.»

Avslutningsvis blir det understreket at Brønnøysundregistrene har «sterkt fokus på saksbehandlingstid, den ulempen lang saksbehandlingstid har for våre brukere og vi arbeider systematisk for å redusere denne.»

Tross sterkt søkelys på å få ned saksbehandlingstiden, betyr nok dette  at næringslivet bør forberede seg på lange saksbehandlingstider helt inn mot sommerferien.

Se Brønnøysundregistrenes oversikt over saksbehandlingskøen som oppdateres hver time.