Kompensasjonsordning 1 - husk å sende inn bekreftelse!

Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Søknader om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall for perioden mars-august 2020 skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører, når det innvilgede støttebeløpet i søknadsperioden (per måned) overstiger 15 000 kroner.

Siste frist er 31. august

Frist for å bekrefte søknader følger for regnskapspliktige foretak fristen for å levere årsregnskap, noe som for de fleste innebærer at 31. august 2021 er siste frist. 

Dersom mottaker av kompensasjon er et ikke-regnskapspliktig foretak som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen til 20. august 2021, var fristen for innsending av bekreftelse forskjøvet tilsvarende. Etter hva vi kjenner til er porten fortsatt åpen for innsending av bekreftelser også for disse. Dersom bekreftelse ennå ikke er sendt, må dette skje snarest.

Bekreftelse skal gis i egen portal, samme sted som søknader kan endres, se her.

Bekreftelsene skal bygge på konkrete og dokumenterte kontrollhandlinger. Her finner du mer informasjon om kontrollhandlingene og hjelpeskjemaer som kan brukes

Regelverket

Hovedregelen om å bekrefte innhold i søknad om kompensasjon finner du i kompensasjonsforskriften § 4-5:

§ 4-5. Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Her finner du lov og forskrift i fulltekst: