Kompensasjonsordning 2 - behov for å korrigere søknad?

Nå er det mulig å sende inn ny søknad.

Del

Endringsløsningen er laget slik at det alltid er sist innsendte søknad som gjelder. Ny søknad vil dermed automatisk erstatte søknaden som er sendt inn tidligere, og differansen vil enten bli utbetalt eller det vil sendt faktura med krav om tilbakebetaling. 

Dersom et tilbakebetalingskrav utgjør under 100 kroner, kreves ikke beløpet tilbakebetalt. 

Les mer om ny søknad her.