Kompensasjonsordning 2 - kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I et svar til Stortinget skriver næringsministeren at departementets rettslige vurdering er at hvis kommunene gir støtten i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, og støtten gis som uspesifisert støtte, så kan støtten ses bort fra i kompensasjonsordningen.

Departementet vurderte ikke uspesifisert bagatellmessig støtte fra kommunene når forskriften ble ferdigstilt, og slike tilskudd er derfor ikke uttrykkelig nevnt blant unntakene i forskriften. Nå ønsker departementet å innarbeide dette, gjennom å presisere at uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte ikke anses som omsetning.

Praktiske konsekvenser

Dette vil ha den praktiske konsekvens at kommunal støtte som nevnt ikke skal medregnes som omsetning i tilskuddsperioden. Dette vil bidra til at flere vil oppfylle kravet om minst 30 prosent omsetningsfall. I tillegg vil omsetningsfallet bli høyere, noe som innebærer at større andel av de faste uunngåelige kostnadene kan kompenseres.

Vi får dessuten færre endringssaker i ettertid, i og med at kommunale tilskudd som gis utover i 2021 ikke tvinger frem endring av søknader etter den ordinære kompensasjonsordningen.

Vi har signaler på at endringen vil gjelde tilbake til tilskuddsperioden for september/oktober, noe som gjør det aktuelt for mange å sende inn søknader for 2020-periodene og endre allerede innsendte søknader.

Løsningen for å sende inn korrigerte søknader er ikke ferdig ennå, men vi regner med at løsningen ferdigstilles snarlig. Vi jobber dessuten for å få forlenget søknadsfristen.

Vi håper forskriften endres snarlig, slik at detaljene blir klarlagt.

Hva med kompensasjonsordning 1?

Mange skal endre og har allerede endret søknader for kompensasjonsordning 1, altså for perioden mars – august. Om det er aktuelt å endre tilbake disse er foreløpig usikkert.

Etter vår oppfatning er det naturlig at de to ordningene behandles likt, men her må vi se an Finansdepartementets vurdering.