Kompensasjonsordning 2 - ordningen utvides

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forslagene fra Regjeringen er i samsvar med Stortingets vedtak. 

Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

Bedrifter som ikke var etablert i samme periode i 2019, kan bruke januar-februar 2020 som utgangspunkt for å beregne omsetningsfallet.

Det er en forutsetning at endringene er i innenfor statsstøttereglene og kan godkjennes av ESA.

Andre justeringer i kompensasjonsordningen

I proposisjonen som omhandler nye tiltak relatert til koronapandemien, Prop. 79 S (2020-2021), varsles det at flere endringer kan komme innenfor kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Mye av dette skyldes at opposisjonen på Stortinget, som representerer flertallet, har kommet med flere føringer på endringer. 

Regjeringen foreslår uansett at tilskuddsperioden for januar og februar 2021 holdes uendret, med unntak av at kompensasjonsgraden økes til 85 prosent.

Opposisjonen fremmet forslag om å inkludere lovpålagte vedlikeholdskostnader i kompensasjonsordningen. Kompleksiteten dette innebærer gjør at Næringsdepartementet fraråder å gå videre med dette.

Det å inkludere kostnader til tilsyn var et annet forslag fra opposisjonen. Dette vil Næringsdepartementet utrede nærmere.

Et tredje forslag er å likebehandle egne ansatte med kjøp av tjenester. I praksis handler dette om regnskapsrelaterte oppgaver. Her vil departementet vurdere nærmere om det er mulig å etablere en sjablonmetode for bedrifter som helt eller delvis ivaretar regnskapsførsel selv.

Tilsvarende har opposisjonen foreslått å likebehandle de som eier driftsmidler med de som leier driftsmidlene. Departementet går imot dette, men foreslår i stedet å øke bevilgninger til støtteordninger for omstilling og innovasjon, samt kommunale tiltak.

Regjeringen varsler også at den vil utrede nærmere "spørsmål knyttet til varebeholdning". Hva dette innebærer fremgår ikke.

Nye forslag relatert til koronapandemien

Det ovennevnte er ett av flere tiltak Regjeringen foreslår 29. januar. Regjeringen foreslår tiltak for i alt 16,3 milliarder kroner, og nedenfor finner du mer informasjon om de viktigste tiltakene.