Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %

Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret. 

Dette kommer frem i en pressemelding datert 23. september 2021 fra næringsdepartementet.

Formelen for beregning av tilskudd blir etter endringen slik:

Foretakets faste, uunngåelige kostnader i sept./okt. 2021
* justeringsfaktor 85/70-deler
* (omsetningsfallet i prosent - 40 prosentpoeng)
= beregnet tilskudd før begrensningsregler trer inn.

Endringene i regelverket vil skje i forskriften §§ 2-3 (1) og 3-1 (1), men forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).