Lang saksbehandlingstid i Brønnøysund

Særlig uheldig at selskaper settes på hold under pandemien.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har fått flere henvendelser fra medlemmer som melder om svært lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene. På nettsidene opplyser Brønnøysundregistrene selv om «… lengre saksbehandlingstid enn normalt på de fleste av registrene».

Behandlingstid opptil en måned

For aksjeselskaper ser vi at nyregistreringer har en saksbehandlingstid på nesten 3 uker. Andre endringsmeldinger kan ha opptil en måned saksbehandlingstid.

Særlig uheldig for nyregistreringer

Til tross for sommer og ferieavvikling er behandlingstiden nå unormalt lang, og situasjonen gir derfor grunn til bekymring. Dette gjelder særlig nyregistreringene.

Den lange tiden det tar å få registrert selskapet i Foretaksregisteret kommer på toppen av tiden som går med til blant annet opprettelse av bankkonto, innbetaling av aksjekapitalen og å få aksjekapitalen bekreftet.

Aksjeloven fastslår at et aksjeselskap før registrering i Foretaksregisteret ikke kan erverve andre rettigheter og pådra seg andre forpliktelser overfor tredjepersoner enn dem som følger av stiftelsesdokumentet eller av lov.

For at selskapet skal kunne kjøpe varer og tjenester er det i praksis gjerne krav om å oppgi organisasjonsnummer.

Med tanke på konsekvensene av pandemien – som arbeidsledighet og konkurser – er det svært viktig at nye selskaper kommer på bena raskest mulig.

Regnskap Norge har kontaktet Brønnøysundregistrene 

For noen år tilbake var saksbehandlingstiden for en del av endringsmeldingene for aksjeselskaper kun tre dager, noe som blant annet var en effekt av overgangen til digital innlevering av registreringsmeldingen. Dette oppleves nok nå som den nye normalen, og derfor kommer nok den svært lange saksbehandlingstidene særlig overraskende og ubeleilig for mange.

Regnskap Norge har henvendt seg til Brønnøysundregistrene om den lange saksbehandlingstiden og konsekvensene, med spørsmål om hva vi kan forvente fremover.

 

Se Brønnøysundregistrenes oversikt over saksbehandlingskøen som oppdateres hver time.