Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene som trer i kraft fra nyttår:

  • Nye regler om aksjebok, aksjeeierregister og informasjon om aksjeeiere og deltakelse på generalforsamling – Endringer i aksjeloven § 4-5, allmennaksjeloven §§ 4-4, 4-5 og § 5-11b
  • Nye regler om kommunikasjon med aksjeeiere i allmennaksjeselskaper – Endringer i allmennaksjeloven § 1-7, oppheving av § 18-5.
  • Ny regel om fristberegning – Endringer i allmennaksjeloven § 18-4

Lovendringene samlet

Nærings- og fiskeridepartementets kunngjøring.