Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån

Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hensikten med de nye kravene er ifølge Finansdepartementet å dempe risikoen den økende forbruksgjelden til norske husholdninger utgjør for norsk økonomi. Den historisk høye husholdningsgjelden betegnes av Finansdepartementet som en av de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi.

Forbrukslån utgjør fremdeles en liten andel av husholdningenes samlede gjeld, i overkant av 3 prosent. Veksten i forbrukslån er likevel stor, og har over flere år vært dobbelt så høy som den generelle gjeldsveksten. Renteutgiftene på forbrukslån utgjør nå 14 prosent av husholdningenes samlede renteutgifter.

De nye kravene

Den nye forskriften inneholder blant annet krav til:

  • Betjeningsevne: Bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kunden ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til å tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng på samlet gjeld.
  • Gjeld i forhold til inntekt: Bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt.
  • Avdragsbetaling: Bankene skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet. Den månedlige nedbetalingen skal utgjøre et beløp som medfører at lånet nedbetales i løpet av fem år. For rammekreditter (som f.eks. kredittkort) skal minimumsbeløpet beregnes hver måned basert på benyttet kreditt.

For å sikre at bankene fortsatt skal kunne utvise skjønn i enkeltsaker, åpner forskriften for at en viss andel av bankens utlån kan bryte med enkeltkravene i forskriften. 

Unntak for kredittkort med ramme under 25 000 kroner

Innvilgelse av kredittkort med ramme under 25 000 kroner er unntatt fra deler av kravene i forskriften, forutsatt at kunden ikke har andre kredittkort fra før. Forskriften er ikke til hinder for å refinansiere eksisterende gjeld, så lenge ikke lånebeløpet eller kundens totale kostnader over lånets løpetid øker. Bestemmelsene gjør ikke unntak fra finansavtalelovens regler om kredittvurdering og frarådningsplikt.

Midlertidig forskrift

Forskriften er midlertidig, og skal gjelde til og med 31. desember 2020. Forskriften trer i kraft straks, men bankene får frem til 15. mai 2019 til å tilpasse seg kravene.

Hele forskriften kan leses her:

Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån