Arbeidsgiver kan kreve refusjon av sykepenger fra dag 6

Dette gjelder for koronarelatert sykefravær fra og med 1. desember 2021 og gjelder ut juni 2022.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Denne endringen i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien ble vedtatt fredag 17. desember:

§ 3-2.Ansvar for sykepenger for arbeidsgiver

For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil fem kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. 

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 6. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. 

Sykepengene etter første og andre ledd beregnes etter folketrygdloven § 8-28. 

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han eller hun er forpliktet til å yte, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skal utbetale etter første ledd, se folketrygdloven § 8-22.  

Endringen innebærer ikke en forkortelse av selve arbeidsgiverperioden som fortsatt er 16 kalenderdager.

For mer informasjon og skjema for søknad om refusjon av sykepenger fra dag 6 se NAVs sider.