Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin

Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 17. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den 27. mars la regjeringen frem tredje krisepakke med forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). I tillegg etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V med 0-sats. Vedtakene utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

For at satsreduksjonen skal kunne gjennomføres uten vesentlige administrative kostnader for arbeidsgiverne, arbeider Skatteetaten med å få på plass en ny løsning i innkrevingssystemet. Tanken er å korrigere avgiften som skal betales med den reduserte satsen i god tid før forfall. Det kan derfor bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Arbeidsgiverne trenger da ikke å gjøre endringer i sine lønnssystemer, og kan rapportere på vanlig måte og etter alminnelige satser. Dette er i tråd med forslag fra Regnskap Norge for å unngå vesentlige administrative kostnader for arbeidsgiverne. I tillegg har vi foreslått at skattemyndighetene samtidig genererer et bilag som kan brukes i bokføringen.

Fra før av er det besluttet at innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) med opprinnelig forfall 15. mai er, utsatt til 17. august.

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020.