Brev fra a-ordningen om permitteringer

Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Brevet det er snakk om ble lagt ut i Altinn 30. mai.

I brevet blir det innledningsvis sagt at Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) mangler opplysninger om permitteringer for de av arbeidsgivers arbeidstakere som er permittert. Arbeidsgiver blir derfor bedt om å oppgi opplysninger om permittering på aktuelle arbeidsforhold i a-meldingen for mai.

Det er også tatt inn at dersom arbeidsgiveren har regnskapsfører eller andre som bistår med levering av a-melding, bør denne varsles om brevet.

Ikke alle skulle mottatt brevet

Arbeidsgivere som mottok brevet er etter hva vi har fått opplyst arbeidsgivere som har ansatte som har registrert seg hos NAV som permitterte, og som ikke gitt opplysninger om permittering av arbeidstakeren i a-meldingen.

Problemet med utsendelsen er at det ikke bare er arbeidsgiveren som har permittert den ansatte som har mottatt brevet, men alle arbeidsgivere som arbeidstakeren er registrert med. Dette skyldes at NAV og a-ordningen ikke klarer å identifisere hvilken arbeidsgiver som har permittert den aktuelle arbeidstakeren. Dette stiller ikke NAV spørsmål om når arbeidstaker søker lønnskompensasjon. 

Hva skal arbeidsgivere gjøre?

Vi mener mottakerne av brevet kan håndtere mottaket slik:

  • Ingen permitterte --> Se bort fra brevet
  • Er informasjon om permitterte rapportert korrekt --> Se bort fra brevet
  • Er ikke informasjon om permitterte rapportert korrekt --> Gi nødvendige opplysninger i a-meldingen for mai snarest
  • Er det usikkert om informasjon om permitterte er rapportert korrekt --> Sjekk hva som er innrapportert i NAVs innsynstjeneste for arbeidsgivere

For regnskapsfører som sender inn a-meldinger for kunder kan det være relevant å sjekke med kunden om de har permitterte arbeidstakere som regnskapsfører ikke er orientert om, om permitteringsgraden er endret eller om permitterte arbeidstakere er tilbake i arbeid.

Hva skal innrapporteres?

I brevet opplyses det at følgende opplysninger må gis i a-meldingen:

  • Startdatoen permitteringen begynte. Det vil si den dagen permitteringen iverksettes, og ikke den datoen arbeidsgiver sluttet å utbetale lønn. Dette gjelder også hvis den permitterte har ferie, sykefravær eller er i permisjon.
  • Gjenta startdatoen for permitteringen i hver a-melding så lenge permitteringen varer.
  • Oppgi permitteringsprosent. Hvis permitteringsprosenten endres i en periode, skal arbeidsgiver oppgi ny permitteringsprosent.
  • Oppgi datoen permitteringen avsluttes. Det vil si den siste dagen i permitteringsperioden. Arbeidsgiver kan oppgi sluttdato frem i tid hvis datoen er kjent. Arbeidsgiver må da gjenta denne i a-meldingene frem til sluttdatoen inntreffer.
  • Husk å bruke ny permitteringsID hvis den ansatte har vært permittert tidligere.
  • Arbeidsgiver skal ikke sette sluttdato på arbeidsforholdet selv om den ansatte er permittert.

Mer informasjon om slik innrapportering gis i veiledning til a-meldingen.

Pålegges arbeidsgivere å levere mer informasjon?

NAV har varslet at de trenger mer informasjon for å utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere, og at dette skal hentes fra arbeidsgiverne.

Hva dette eventuelt innebærer har vi ennå ikke fått opplysninger om, men det jobbes med en løsning som skal være klar i midten av juni. Vi må forvente at arbeidsgivere som har permittert ansatte får stort press på seg til å rapportere det som eventuelt mangler raskt. Dette vil også påvirke regnskapsbransjen.

Les mer om dette her.