Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.

Del

Selv om samfunnet gradvis går tilbake til en mer normal hverdag, er det fortsatt bransjer med mange permitterte. Regjeringen har derfor vedtatt å forlenge enkelte særregler.

Dette er endringene

  • Forlengelse av perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering til 1. november
  • Videreføring av midlertidig forhøyet dagpengesats, slik at dagpengene beregnes med 80 prosent av grunnlaget opp til tre ganger grunnbeløpet (G), og deretter vanlig sats
  • Forlengelse av dagpengeperioden til 1. november for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021
  • Videreføring av reglene om gradering av dagpenger slik at en som mottar dagpenger kan jobbe 60 prosent av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger (mot tidligere 50 prosent)