Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.

Del

Sammenstillingen skal inneholde informasjon om inntekter, fradrag og trekk som er rapportert i fjor.  

Dersom opplysninger i a-meldingen endres etter at inntekstmottakeren har fått sammenstillingsoppgaven, må det sendes en ny og oppdatert sammenstilling.  

Les mer om krav til innhold i sammenstillingen og unntatte grupper på Skatteetatens sider.