NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med Koronasituasjonen skal NAV yte lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere fra dag 3 til og med dag 20. Hvis arbeidsgiver forskutterte dagpenger til sine permitterte arbeidstakere, skal NAV yte refusjon til arbeidsgiver. 

Hittil har over 69 000 arbeidsgivere tatt i bruk løsningen NAV har laget for å utbetale lønnskompensasjon og yte refusjoner. Ytterligere 8 000 arbeidsgivere er purret. 

Bør du følge opp kunder?

Er du i tvil om noen av dine kunder har gitt NAV nødvendig informasjon? Vi anbefaler i så fall at disse arbeidsgiverne følges opp, både for å sikre at de er kjent med at de må sende inn informasjon og status på om informasjon er gitt.

Det kan også være fare for at det er misforståelser knyttet til hvem av arbeidsgiver og regnskapsfører som skal gi opplysningene, noe en slik dialog vil avklare.

Regnskapsførere med rollene nedenfor kan for øvrig gå inn i løsningen og gi informasjonen på vegne av kunden:

  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Regnskapsfører uten signeringsrett

Etter hva vi kjenner til har regnskapsfører derimot fortsatt ikke tilgang til innsynstjenesten over arbeidsforhold, noe vi har meldt inn til NAV at det er behov for.

To viktige oppgaver

Arbeidsgiverne har to oppgaver tilknyttet lønnskompensasjonen:

  1. Rapporter informasjon om permitteringer og arbeidsforhold i a-meldingen.
    (Hvis dette allerede er gjort, er det ikke nødvendig å gjøre dette igjen.)

  2. Gå til nav.no og meld inn opplysninger om den permitterte i løsningen for lønnskompensasjon og refusjon. Da utløses lønnskompensasjonen til den permitterte og refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn til ansatte.

Så snart dette er meldt inn, vil NAV utbetale pengene til arbeidstakerne i løpet av 2-3 virkedager.  

Mer informasjon og lenker

  1. Informasjon om NAVs lønnskompensasjonsløsning
  2. Gå direkte til løsningen for å utbetale lønnskompensasjon og refusjon.
  3. Her kan du kontakte NAV