Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende er forlenget ut 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningene som foreslås forlenget er:

 • Mottakere av arbeidsavklaringspenger som var omfattet av forlengelsen til 30. september 2021 kan få forlengelse fra 1. oktober til 31. desember 2021. I tillegg vil de som går ut av ordningen i perioden fra 1. oktober og ut året også kunne få forlengelse.
 • Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.
 • Dagpengeperioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet.
 • Den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent av grunnlaget opp til 3G videreføres til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere.
 • Ordningen med kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere gjeninnføres ved å fremme forslag om ny, midlertidig lov som gis virkning fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2021.
 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom videreføres til og med 31. desember 2021.
 • Følgende særregler for omsorgspenger videreføres til og med 31. desember 2021:
  1. Rett til omsorgspenger når barn er i karantene og når skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
  2. Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  3. Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.
 • Særregelen om gradering av dagpenger opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid forlenges til og med 31. desember 2021.

Merk at ordningen med at arbeidsgiver får refusjon av sykepenger for dag 4-16 for koronarelatert sykefravær ikke gjedler for sykefravær som startet fra og med 1. oktober 2021.

Les pressemeldingen her