Søk om lønnsstøtte fra 1. september

Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Del

Søknadsportalen for lønnsstøtte er nå åpen.

Søknadsfristen for denne perioden er 30. september i år.

Kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de har tatt helt eller delvis tilbake fra permittering.

Les mer om lønnsstøtteordningen på skatteetatens sider.