Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges, går det frem av en pressemelding fra Regjeringen 24.09.21.

Disse ordningene forlenges:

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt

I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021.

Disse ordningene forlenges ikke

Til og med 30. september 2021 gjelder særregler om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær i tillegg til at folketrygden betaler også sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med fjerde dag.

Disse særreglene forlenges ikke og opphører dermed 1. oktober 2021. 

Ytterligere forlengelse av særregler

Særreglene som forlenges, får i første omgang varighet ut oktober 2021. Regjeringen tar imidlertid sikte på en ytterligere forlengelse ut året 2021.