Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen

Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen om handlingsplanen som Difi skal utarbeide i samarbeid med Miljødirektoratet.

Offentlige grønne og innovative anskaffelser vil ha stor betydning for det grønne skiftet. Du som regnskapsfører vil ha en viktig rolle som rådgiver i offentlige anbudsprosesser og vil sikre at de økonomiske perspektivene kommer godt nok frem.

Mandag ga vi innspill til Klima- og miljøministeren og Difi om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative innkjøp. Møtet ble arrangert i forbindelse med handlingsplanen som Difi skal utarbeide i samarbeid med Miljødirektoratet.

3 av innspillene vi la frem, og som Regnskap Norge mener vil sikre mer grønne og innovative anskaffelser i offentlig sektor, var:

  • Utarbeid en klar strategisk retning fra regjeringen med tydelige krav til innkjøpene,
  • Etabler et «sirkulært først»-prinsipp
  • Sikre et tett samarbeid mellom Klima- og miljø-, Nærings- og fiskeri- og Finansdepartementet.

Hvordan er verden om 25 år?

Regnskap Norge er medlem hos Institutt for Fremtidsforskning som arrangerer medlemsmøter hver måned, og denne gangen var det vår tur til å være vertskap.

Verdien for oss som bransje- og profesjonsforening ligger i å forstå hvordan utviklingen vil påvirke vår bransje og omgivelsene vi fungerer i – i et bredt og langsiktig perspektiv.

Tema for møtet var hverdagslivet i 2044, altså hvordan vi kan se for oss at situasjonen er om 25 år – også for næringslivet. Forskere har satt sammen en rapport ut fra hva vi har tilgjengelig av undersøkelser og prognoser, og konstruert en fremtidshistorie med mennesker i ulike roller.

Det ble en spennende ettermiddag med engasjerte medlemmer rundt bordet, som delte perspektiver og betraktninger om fremtiden fra sitt ståsted.

Flere regnskapskontorer er Gaseller

Nylig utga Dagens Næringsliv sin årlige liste over Gaselle-bedrifter i Norge. Gasellene er bedrifter som har godkjente regnskaper, som minst har doblet omsetningen over fire år og har positivt driftsresultat. Med andre ord virksomheter som langt på vei lykkes i det de gjør.

Hele fire av de 16 deltakerne på Lederoppgjørets første kull er ledere i gasellebedrifter!

Vi har snakket med Morten Hønneland fra Ekonomika, Anita Farnia Lilleland fra Saga Entreprenør Regnskap, Tone Merethe Nordhagen fra Effekt Regnskap og Kathrine Andersen Tåsåsen fra Rg Regnskap, for å høre hvilke suksessfaktorer de vil trekke frem og hva de tenker blir viktig fremover .

Jeg håper du som bransjekollega kan bli inspirert eller kjenner deg igjen. Deling er verdifullt, og noe jeg håper vi kan gjøre enda mer fremover!

 

Hilsen

Christine