Årlig justering av mva

Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Disse kapitalvarene er justeringspliktige:

• Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging og inngående merverdiavgift utgjør minst kr 100 000 
• Maskiner, inventar eller andre driftsmidler anses som justeringspliktige kapitalvarer når «inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50.000».

Dersom det har vært bruksendringer av kapitalvarene skal det foretas justering av fradraget.

Justeringsperioden er 10 år for fast eiendom, og 5 år for andre kapitalvarer.

Erfaringsmessig er det gjerne ved utleie av eiendom man må foreta justering av fradragsført inngående avgift. Justering gjøres ved å øke eller redusere beløpet for inngående mva i mva-meldingen på 6. termin det år det gjelder. Dersom endringen i bruken har vært mindre enn 10 % for den enkelte kapitalvare skal det ikke justeres.

Dokumentasjonskrav:

• Når maskin, inventar eller annet driftsmiddel brukes både til fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål, skal den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål dokumenteres.
• Bruk av fast eiendom/byggetiltak skal dokumenteres med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget, slik at det klart framgår hvordan bygget eller anlegget er disponert til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål. Ved endringer i bruken av bygget eller anlegget, skal det ved utgangen av justeringsåret foreligge en oversikt over bruken gjennom justeringsåret. Ved utleie skal det innhentes informasjon om leietakers bruk.

Ved salg eller annen omdisponering er det samlet justering som er aktuelt. Det skal i tilfelle foretas i den terminen overdragelsen skjer.

Mer om regelverket for årlig justering.

Skattekontoret har noen eksempler på hvordan justeringsbeløpet beregnes.

Regnskap Norge har et kurs hvor justeringsreglene gjennomgås.