NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting

Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

På oppdrag fra Finansdepartementet har Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål om fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

Gruppens arbeid omfatter spørsmål om organisering og finansiering av arbeidet med standardsetting samt hvilken rettslig status regnskapsstandardene skal ha. Den skal ikke ta for seg spørsmål om innhold i regnskapsstadarder eller tilpasning i retning av IFRS for SMEs.

NRS inviterer til åpent møte for å orientere om arbeidsgruppens arbeid så langt, og for at arbeidsgruppen kan få innspill og synspunkter den kan ta med seg videre i arbeidet

Sted: Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo eller digitalt på zoom

Tid: Fredag 30. september 2022 kl. 09:00-11:00

Meld deg på her