Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022. Det er store endringer i alle forutsetninger sammenlignet med veiledning pr 31.12.2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er betydelig usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelse av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder spesielt grunnlaget for anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning. Det er også usikkert hvordan disse parameterne påvirker øvrige beregningsforutsetninger og nødvendige skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenhengen.

NRS påpeker nødvendigheten av at foretakene gjør selvstendige vurderinger. Beregningsforutsetningene gitt i veiledningen er kun et utgangspunkt for foretakets konkrete vurderinger av økonomisk utvikling og andre forhold i foretakets pensjonsordning ved fastsettelse av egne forutsetninger.

Det er for tiden større uforutsigbarhet i økonomien enn normalt. Utvikling frem mot balansedag 31.12.2022 kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegning må oppdateres.

NRS veiledende pensjonsforutsetninger tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen pensjonsordning med ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene med en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20-25 år. Foretak med betydelig avvikende profil, for eksempel lukket ordning med kortere tidshorisont, henvises til supplerende informasjon i vedleggene til veiledningen. Lukkede ordninger er lukket for nye medlemmer.

Oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger på NRSs nettsider: Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022