Regnskap Norge bidrar i nordisk bærekraftrevolusjon

Nylig ble en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter lansert. – Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
– For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte, sier Rune Aale-Hansen.

Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordic Accountant Federation (NAF) lanserte forrige uke en felles nordisk standard for bærekraftrapportering. Standarden, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), er den første på markedet som er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Regnskap Norge, som representerer Norge i NAF, var initiativtakeren til prosjektet og har vært sentral i utviklingen av standarden.

– For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte. Hittil har slik rapportering vært forbeholdt selskaper med store ressurser, eller også preget av såkalt grønnvasking, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Både i nordiske og europeisk sammenheng ligger vi i forkant av en viktig utvikling. Dette vil være et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet.  

Viktig å få med små- og mellomstore bedrifter på bærekraftsrapportering

Eksisterende bærekraftstandarder er komplekse og overhodet ikke skreddersydd for små og mellomstore virksomheter. Derfor har Regnskap Norge bidratt til å utvikle en rapporteringsstandard tilpasset SMB- markedet og deres regnskapsførere.

– Store selskaper er allerede forpliktet til å rapportere sitt bærekraftarbeid. Mange har også begynt å endre forretningsmodellene sine. Dette vil medføre flere krav til leverandørene – de små og mellomstore selskapene. Krav vil også komme fra bankene, som i økende grad møter forventninger fra kunder, investorer og myndigheter. SMB-er som kan vise hvordan de jobber med klimamessige, sosiale og økonomiske forhold, vil de kommende årene ha et konkurransefortrinn, sier Hans Christian Ellefsen, styreleder i NSRS og Leder for Teknologi og innovasjon i Regnskap Norge.

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 % av alle bedrifter i Norge. I tilleggvet vi at SMB-markedet i Europa står for mer enn 60 % av CO2-utslippene.

– SMB-virksomhetene er derfor nøkkelen til et suksessfullt grønt skifte. Endelig har de fått et verktøy som hjelper dem i dette bærekraftarbeidet. Det er inspirerende at Norge ligger i tet i denne utviklingen i Europa. Standarden er dessuten gratis. Det håper vi gjør at mange raskt tar den i bruk. Forhåpentligvis vil man også i resten av Europa se verdien av arbeidet og dra veksler på det når man etter hvert skal utvikles en europeisk standard, sier Rune Aale-Hansen. 

Se NSRS-standarden og tilhørende verktøy her

Les mer om NSRS her

Nordic AccountantFederation (NAF) 

Nordic AccountantFederation (NAF) er en sammenslutning av nordiske regnskapsorganisasjoner bestående av Regnskap Norge (Norge), Srf Konsulterna (Sverige) og TAL (Finland).  

Et stort antall nordiske bedrifter benytter seg av tjenestene til profesjonelle regnskapsbedrifter. Regnskapsførerne er bedriftenes nærmeste økonomiske rådgiver. NAF mener det er naturlig at regnskapsførerne i tillegg bistår med bærekraftrapporteringen.