Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Det er ikke gitt utsettelse for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, men forsinkelsesgebyr kan søkes ettergitt hvis forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det».

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hjemmelen for å få ettergitt forsinkelsesgebyr følger av regnskapsloven § 8-3 tredje ledd.

Det legges til grunn at den spesielle situasjonen som har vært i år, med høye sykefravær og kapasitetsutfordringer som følge av Corona, blir tatt i betraktning av Regnskapsregisteret under behandling av søknadene. For øvrig er vilkåret for ettergivelse generelt strenge. En berettiget årsak kan f.eks. være akutt eller alvorlig sykdom.

Der det søkes om ettergivelse må det påberopte forholdet begrunnes, og - så langt det lar seg gjøre - dokumenteres i søknaden.  De som har fått utsatt frist til 20. august med innsending av skattemeldingen til Skatteetaten, og som søker om å få ettergitt ilagt forsinkelsesgebyr på dette grunnlaget, bør legge ved bekreftelse på innvilget søknad om fristutsettelsen.

Regnskapsregisteret har tidligere muntlig bekreftet til oss at regnskapsfører kan sende søknad for flere kunder samlet, der det er aktuelt.

Søknad om ettergivelse kan først sendes etter at forsinkelsesgebyret har sluttet å løpe.

Mer informasjon om søknaden og hvor den skal sendes finner du på Brønnøysundregistrenes sider.