Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Konkret ber vi om at:

  • Fristen for levering av skattemeldingen utsettes fra 31. mai til 31. august
  • Fristen for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskapet utsettes fra 1. august til 1. oktober
  • Fristene for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet utsettes i to måneder
  • Fristene for å levere ordinær mva-melding for januar-februar og mars-april forlenges med 20 dager

Situasjonen som ga de nødvendige fristutsettelsene i 2020 vedvarer i 2021. Regnskapsførere og og revisorer yter fortsatt betydelig bistand for å hjelpe kundene gjennom krisen, spesielt knyttet til de ulike støtteordningene for næringslivet. En viktig forskjell fra tidligere, og som utfordrer fristproblematikken ytterligere, er dessuten at hovedtyngden av revisorenes og regnskapsførernes arbeid med bekreftelser av søknader i kompensasjonsordningen skal gjennomføres i første halvår i år.

I tillegg er det på trappene en ny ordning om kompensasjon for kostnader for innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere, som på samme måte vil kreve bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor. Også dette er arbeid som vil sammenfalle med årsoppgjørsperioden.

Vi håper på en snarlig avklaring, og vil informere så snart det foreligger.

Regnskap Norge og revisorforeningens brev til Finansdepartementet og Næringsdepartementet om behov for fristutsettelser