Bedriftene blør og trenger flere tiltak NÅ

Bedriftene trenger likviditetsstøtte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Korona-epidemien er i ferd med å bringe mange bedrifter i kne. Ansatte i karantene. Permitteringer. Ordreinnganger som stopper opp. Manglende betalinger fra kunder. Kostnader som uansett løper og regninger som forfaller. Det er et regnestykke som i lengden ikke går opp.

Tiltakene som regjeringen kom med i går er positive, men langt fra nok. Den brutale sannheten er at mange nå opplever at livsverket er i ferd med å smuldre opp. Og flere vil det bli ettersom situasjonen vedvarer. Bedrifter som tærer på egenkapitalen, og snart ikke lenger har likvider nok til å møte neste dag.

For å møte den prekære situasjonen trengs det hjelp som bidrar umiddelbart, og som går direkte på likviditeten. Tiltak som bør prioriteres er:

 1. Utsette skatte- og avgiftsbetalinger
  Tiltakspakken inneholder utsettelse av betaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende og formuesskatt. Fortløpende fremover forfaller ytterligere innbetalinger knyttet til mva, skatt og arbeidsgiveravgift. Kommende strakstiltak bør derfor utvide utsettelsen til flere av de offentlige kravene.
 2. Likviditetshjelp
  Utsettelse av offentlige krav vil gi et pusterom. Det er imidlertid ikke nok for alle dem som opplever stopp på inntektstilgangen. I Sverige har Riksbanken lånt ut SEK 500 milliarder til bankene, dedikert til utlån til kriserammede virksomheter. Det er et målrettet tiltak som monner, og Norge bør ta lignende grep. Tiltaket trengs raskt, før manglende likvider setter kroken på døra for normalt livskraftige foretak. 
 3. Utsettelse av innleveringsfrister og sanksjonsamnesti
  I månedene som kommer forfaller en rekke innleveringsfrister til det offentlige; a-meldinger, terminoppgaver mva, skattemeldinger og årsregnskap og årsberetning. For sen innlevering er belagt med bøter. Med det trykket næringslivet og deres «helsearbeidere» – regnskapsførerne - er under nå, vil det være store utfordringer i å overholde fristene. Denne belastningen bør fjernes gjennom raskt kommuniserte fristutsettelser og sanksjonsamnesti
 4. Innføring av minstefradrag for næringsdrivende
  Vi har gjennom mange år argumentert for innføring av et minstefradrag for næringsdrivende. I 2019 kom det også inn som et punkt i regjeringens Granavolden-plattform. Nå er det en god tid for å realisere dette.

Vi er i en unntakstilstand og unntakstilstander krever drastiske tiltak. Regjeringen har innført drastiske tiltak for å redde liv og helse. Vi trenger like drastiske tiltak for næringslivet for å få dem og alle deres ansatte gjennom krisen.

Vi kaller regjeringen til handling. Det er sagt at nye tiltak skal komme før påske. Det er påtvingende at påsken kommer tidlig i år.

***

Red.anm.: Etter at denne artikkelen ble skrevet har regjeringen presentert forslag til ytterligere krisetiltak i form av 100 milliarder i garantier og lån og utsatt betalingsfrist AGA.