Skadeforsikring

Gjensidige er Regnskap Norges samarbeidspartner innen skadeforsikringer. Tilbudet til medlemsbedriter omfatter kontor-, firmabil, yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fordelsavtalen gir også gunstige vilkår på privatforsikringer for medlemmer.

Mange tenker på forsikring som en kostnad. Men den dagen det skjer noe med deg, dine ansatte eller firmaet, oppdager du at det også er en investering – i trygghet og lønnsom drift.

For deg som tilbyr regnskapstjenester er følgende forsikringsordninger viktige å tenke på:

Ta vare på dine ansatte
Dersom du har ansatte, er det noen ordninger som er lovpålagt, som yrkesskadeforsikring. Tenk på at firmaet ditt blir mer attraktivt med gode personalordninger. Er dine ansatte mye på reise bør det i tillegg tegnes reiseforsikring.

Ta vare på dine økonomiske interesser
Forsikring av dine bygg, eiendeler og avbrudd er viktig for å sikre virksomheten mot skader ved vann, brann, innbrudd eller hærverk. Vi kan også gi deg et godt tilbud på forsikring av firmaets biler.

Tenk informasjonssikkerhet 
Sensitiv informasjon må beskyttes. Det er derfor aktuelt for virksomheter i din bransje med en Data og programvaredekning – tenk bare hva som skjer hvis en server blir skadet! Data- og programvaredekningen dekker utgifter til rekonstruksjon av filer og reinstallering av software.

Kontakt Gjensidige på telefon 915 03100 i dag og snakk med en rådgiver. Oppgi at du er Regnskap Norge-medlem slik at du får rabattene du har krav på.

Gå til fordelsavtalen >> 

  
Informasjonsbrev om fordelene (PDF)