Oppdragsmengdeindeks

Oppdragsmengdeindeksen (OMI) følger utviklingen i andelen regnskapsbedrifter som opplever vekst, nedgang eller ingen endring i oppdragsmengden.

Oppdragsmengdeindeksen er basert på etterskuddsvise månedlige tellinger av det totale antall bedrifter i Norge som benytter ekstern regnskapsfører. Dette er informasjon som innrapporteres løpende til Brønnøysundregistrene, men Regnskap Norge får data levert av Bisnode. 

 

ANTALL KUNDEBEDRIFTER

Diagrammet viser utvikling i antall kundebedrifter

  

OPPDRAGSMENGDEINDEKS

Diagrammet viser utvikling i månedlige indeksverdier


 

SLIK MÅLES OMI

OMI presenteres i form av en diffusjonsindeks. Den utledes slik: 

Indeks = (P1 x 1) + (P2 x 0,5) + (P3 x 0) eller bare (P1 + (P2 x 0,5))
  • P1 = Prosentvis andel som har økning i oppdragsmengde
  • P2 = Prosentvis andel som har ingen endring i oppdragsmengde
  • P3 = Prosentvis andel som har nedgang i oppdragsmengde

Hvis 100 prosent har økning i oppdragsmengden vil indeksen bli 100. Hvis 100 prosent har ingen endring vil indeksen bli 50. Hvis 100 prosent opplever nedgang vil indeksen bli 0.

En indeks som måler verdien 50 indikerer altså ingen endring i oppdragsmengde, alle verdier over 50 indikerer vekst, og alle verdier under 50 indikerer nedgang.