Prisutdeling

Årets Overskudd 2021

Prisen ble delt ut for fjerde gang denne høsten! 

Regnskapsbransjen består av mange ulike virksomheter. Vi er store, vi er små. Vi er veldig fremoverlente, og ikke fullt så fremoverlente. Og vi er alle i samme bransje. Det er viktig å samles og bygge stolthet. Sammen løfter vi bransjen og når nye høyder!

Mange enkeltpersoner bidrar sterkt til dette løftet. Disse har gjerne pågangsmot, utholdenhet, et smil på lager, evnen til å lytte og finne løsninger. De bidrar til et godt miljø, også i tøffe tider.

Prisutdelingens formål er å løfte frem de gode historiene i bransjen, bygge stolthet og inspirere.

Vi heier på hverandre! 

Hvem er Årets Overskudd?

Årets Overskudd er en person som er verdifull for både kunder og kollegaer, som jobber målrettet og strategisk.

Denne personen kommer med de gode ideene – og vet i tillegg hvordan de kan settes i live. Hun eller han gikk i bresjen eller stod fjellstøtt da det gjaldt. Hun eller han inspirerer andre og tilfører energi på arbeidsplassen. 

Prisen bidrar til å bygge stolthet i bransjen

I forbindelse med konferansen Overskudd trekker Regnskap Norge frem og hyller en person som har vært en særlig inspirasjon for sine kolleger, som også kan være til inspirasjon for flere i bransjen. Vi ønsker å bidra til at medlemsbedriftene bygger stolthet og en kultur hvor de ansatte heier hverandre frem.

 

Test 2 ikke innlogget

ikke medlem?

test 2 ikke innlogget