Bransjeprisen: Årets Overskudd

Nominer Årets Overskudd 2023!

Prisen blir delt ut for sjette gang denne høsten.

Løft frem superkollegaen din: Vi snakker om han eller hun som er fremme i skoa og til inspirasjon for kunder og kollegaer – og som med sitt arbeid er med på å løfte bransjen.

Frist for å nominere kandidater er 4. august.

Regnskapsbransjen består av mange ulike virksomheter. Vi er store, vi er små. Vi er veldig fremoverlente, og ikke fullt så fremoverlente. Og vi er alle i samme bransje. Det er viktig å samles og bygge stolthet. Sammen når vi nye høyder!

Mange enkeltpersoner bidrar sterkt til dette løftet. De har pågangsmot, utholdenhet, et smil på lager, evnen til å lytte og finne løsninger. De bidrar til et godt miljø, også i tøffe tider.

arets-overskudd-overrekkelse-1280x800.jpgPrisen bidrar til å bygge stolthet i bransjen

Formålet med prisen er å løfte frem de gode historiene i bransjen, bygge stolthet og inspirere.

I forbindelse med konferansen Overskudd trekker Regnskap Norge frem og hyller en person som har vært en særlig inspirasjon for sine kolleger, som også kan være til inspirasjon for flere i bransjen. Vi ønsker å bidra til å bygge stolthet i bransjen og en kultur hvor vi heier hverandre frem.

Prisutdelingen skjer under festmiddagen på Overskudd den 12. september.

Hvem er Årets Overskudd?

Årets Overskudd er en person som er verdifull for både kunder og kollegaer, som jobber målrettet og strategisk.

Denne personen kommer med de gode ideene – og vet i tillegg hvordan de kan settes i live. Hun eller han gikk i bresjen eller stod fjellstøtt da det gjaldt. Hun eller han inspirerer andre og tilfører energi på arbeidsplassen. 

Premie

I tillegg til heder og ære vinner Årets Overskudd 2023 et valgfritt kompetanseprogram fra Regnskap Norge til en verdi av inntil 55.000 kroner.

Juryen

Juryen består av styreleder i Regnskap Norge, Ingebjørg Harto, administrerende direktør i Regnskap Norge, samt et medlem i Regnskap Norge som annonseres snart.