5. Kompetansekartlegging

Hvilke ressurser sitter bedriften på, og hvor bør bedriften utvikle seg?

Dette er spørsmål som er viktige for regnskapsbedriften å vurdere. Vi har utarbeidet et regneark hvor bedriftens medarbeidere kan kartlegges innenfor følgende kompetanseområder:

  • Regnskap
  • Årsoppgjør 
  • Lønn
  • IT og systemer
  • Selskapsrett, transaksjoner og avtaler
  • Bedriftsøkonomisk rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Relasjonskompetanse

Områdene kan tilpasses hver bedrift. 

Medarbeidere vil bli vurdert ut i fra fem nivåer, og graderingen av disse nivåene kan også tilpasses bedriften.

Regnearket vil vise en grafisk oversikt over kompetansen til hver medarbeider og for bedriften samlet. Med dette som grunnlag, kan regnskapsbedriften sette opp en kompetanseplan for hver medarbeider for å styrke kompetansen innen de områder hvor regnskapsbedriften fremstår som for svak i forhold til behovet i markdet og ønskede tjenesteleveranser.