Differensiert arbeidsgiveravgift - uttalelse om bruk av tilleggsskatt for foretak i økonomiske vanskeligheter

Uttalelsen kan vedlegges tilsvar/klager til Skatteetaten på varsler og vedtak om ileggelse av tilleggsskatt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har utarbeidet en uttalelse til bruk i skatteetatens saker om ilagt tilleggsskatt ved for lavt beregnet arbeidsgiveravgift.

Foranledningen er den siste tids utsendte varsler fra Skatteetaten til en rekke arbeidsgivere, som etter definisjonen i ESAs retningslinjer for regional statsstøtte anses å være i økonomiske vanskeligheter og som har beregnet for lav arbeidsgiveravgift.

Vi har registrert saker hvor Skatteetaten går tilbake til 2017 og korrigerer avgiftsberegningen der de finner at vilkårene ikke er oppfylt. På toppen av dette har Skatteetaten varslet at berørte arbeidsgivere vil bli straffesanksjonert ved ileggelse av tilleggsskatt.

Regnskap Norge reagerer sterkt på Skatteetatens bruk av tilleggsskatt for overtredelser av et regelverk der ESA-tilpassede regelendringer har vært underkommunisert fra Skatteetatens side. Vårt syn er nærmere redegjort for i uttalelsen. Regnskap Norge vil også følge opp saken med Skattedirektoratet.

Du finner uttalelsen under "Relevante lenker".

Les mer om kontrollene.