Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Foretak som har mottatt kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader i perioden mars - august 2020, hadde frist til utgangen av august  2021 med å få sine søknader bekreftet fra enten autorisert regnskapsfører eller revisor. Dette gjaldt søknader som for en enkeltmåned hadde gitt mer enn 15 000 kroner i kompenasjon.

Foretak som fortsatt ikke har fått søknad bekreftet, vil i uke 37 motta purring i Altinn på å sende inn slik bekreftelse. Utsendelsen er forsinket med én uke.

Vi har fått bekreftet at dette er purring regnskapsfører og revisor beklageligvis ikke mottar automatisk kopi av. 

Les mer om purrerunden her