Fortsatt behov for forenklinger!

Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup under Forenklingskonferansen 2019.

Dagens næringsliv publiserte denne uken vårt innlegg om reglene for skatt på frynsegoder, hvor systemet er så komplisert at det gjør vanlige folk til lovbrytere.

Ved å løfte eksempler vil vi vise hvor lite etterlevbart regelverket er, og ønsker med det at det settes i gang en ny gjennomgang av reglene for å komme frem til et håndterlig nivå for skatte- og rapporteringsplikten.

Forenklingskonferansen

Nytt komplisert regelverk viser at Forenklingskonferansen fortsatt har mye for seg, og sammen med NHO og Revisorforeningen arrangerte vi denne uken den sjette i rekken.

Her fikk vi besøk av digitaliseringsminister Nikolai Astrup, som blant annet trakk frem viktigheten av samarbeid på tvers og hvor viktig tilliten vi har til det offentlige er for digitaliseringsarbeidet.

Konklusjonen etter årets konferanse er at vi er på vei, men at mye gjenstår innen området forenklinger; blant annet hva som kreves av prosessene for at resultat skal bli best mulig for alle og at næringslivet i større grad må involveres før myndighetene beslutter nye tiltak.

Høring i Energi- og klimakomiteen på Stortinget

Tirsdag deltok vi på høring hos Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet, hvor vi kommenterte behovet for en offensiv klimapolitikk og nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Det er positivt at statsbudsjettet så tydelig adresserer en offensiv og næringsvennlig klimapolitikk.

Samtidig savner vi flere konkrete tiltak og en tydeligere strategi for grønn næringsutvikling.

Oppstart: Rådgiverprogram og program for lønn og HR-a med sertifisering

Regnskap Norge tilbyr markedets eneste sertifiseringsprogram innenfor lønn og HR-a, og første kull startet denne uken. 

Etter en forventningsavklaring med deltakerne ble det tydelig at det er stort behov for å definere rollen lønnsmedarbeideren har og at programmet er etterlengtet. Lønnsfaget er i utvikling og det skjer mye innenfor regelområdet. Det er klart høyere krav til lønnsmedarbeideren nå enn tidligere.

De færreste som sitter med lønn i dag er med når nye kunder skal etableres. En heads-up til bransjen er derfor: Er dere klar over hvor mye kompetanse dere går glipp av i innsalget? Vet dere at lønnsmedarbeideren i mange tilfeller ikke bare kan hjelpe dere med å yte en bedre tjeneste, men også selge inn flere tjenester? Neste kurs starter i mars. 

Denne uken startet også vårt første kull på Rådgiverprogrammet. 

Programmet er laget for både ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter. Det er et grunnleggende program som fokuserer på relasjon og kommunikasjon, strukturer og metodikk som kan benyttes – uansett fagområde. Flere syntes det var nyttig å møte andre i bransjen for å utveksle erfaringer og få verktøy for å bli tryggere i rollen. Nytt kurs starter i februar.

Hilsen

Christine