Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

(Artikkelen er revidert utgave av nyhet publisert 22. november, sist endret 6. desember (justering i oppdragsbekreftelsen, da regnskapsfører ikke kan signere søknaden).

Fristen for å søke tilskudd er allerede søndag 11. desember, så her må det handles raskt. For bedriftene kan det likevel - så absolutt - være verdt innsatsen.

Energitilskuddsordningen er todelt. Den innebærer for det første støtte til dekning av energikostnader i fjerde kvartal 2022. I tillegg gir ordningen støtte til konkrete energisparetiltak.

Lønnsom ENØK-dugnad?

Det første spørsmålet bedriftene stiller seg, er kanskje om det er verdt å bruke ellers dyrbar tid på å finne ut om de skal søke støtte fra ordningen?

I et webinar du finner lenke til nedenfor, sier næringsminister Jan Christian Vestre at dette er en god ordning for bedriftene. Ordningen er veldig god for de som vurderer konkrete investeringstiltak, og her trekker næringsministeren frem eksempler som solcellepaneler, varmepumper, etterisolering og bytte til LED-lys. Vestre håper derfor ordningen blir vinterens ENØK-dugnad i norsk næringsliv. 

Vi støtter næringsministeren i dette. Både små og store bedrifter kan få betydelig hjelp med reduksjon av sine energikostnader. For mange bør det være interessant å få tilskudd til energisparetiltak. 

Praktisk om ordningen

Enova har publisert nettsiden www.energitilskuddsordningen.no. Her finner du informasjon om ordningen, regelverket, søknadsskjema og oversikt over kontrollhandlingene regnskapsfører/revisor må gjennomføre.

Les gjerne også regjeringens pressemelding, hvor innholdet i ordningen er oppsummert. Nederst i denne artikkelen gjengir vi tekst om de økonomiske mulighetene ordningen innebærer for bedriftene.

Her finner du forskriften av 21. november 2022, hvor endringer fra 24. november er innarbeidet. 

Webinar

Enova har laget et webinar om ordningen (15 min.).

I tillegg har NHO publisert et godt webinar fra 29. november, hvor det også fokuseres på hvor lønnsom ordningen er for bedrifter som vurderer å investere i energisparetiltak. 

Vi laget et webinar om kontrollhandlingene regnskapsfører eller revisor må gjennomføre. 

Søknadsfrist

Klima- og miljødepartementet har altså besluttet at søknadsfristen er svært kort, med frist allerede 11. desember.

Regnskap Norge og andre ba i høringsrunden om betydelig lengre frist, men ble ikke hørt. Etter vår vurdering innebærer dette at mange som er i posisjon til å søke, får betydelige utfordringer med å finne tilstrekkelig tid og ressurser til å søke innen fristen.

Kontrollhandlinger og oppdragsbekreftelse

Enten autorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor må gjennomføre kontrollhandlinger før søknaden kan sendes inn.

For å komme rett til kontrollhandlingene, kan du velge www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger

Vi har laget et hjelpeskjema for kontrollhandlinger. (Vi tar forbehold om feil og mangler.)

Her finner du forslag til oppdragsbekreftelse. I og med at søknadsperioden er kort, har vi lagt inn en presisering av at kunde må respondere umiddelbart på regnskapsførers henvendelser og et samtykke fra kunden på vilkårene.

Det er verdt å merke seg at kontrollhandlingene handler om å kontrollere om det finnes oppstillinger eller dokumentasjon som underbygger informasjonen som er gitt i søknaden. Dette kompletteres med at regnskapsfører/revisor ikke kan avgi bekreftelse dersom vedkommende er kjent med at det finnes uriktige opplysninger i søknaden.

Hva kan foretakene få støtte til? (Fra regjeringen.no)

Bedrifter kan søke om å få dekket deler av strømregningen og om å få dekke deler av investeringskostnaden ved energitiltak. 

Dersom bedriften gjennomfører energikartlegging vil den kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.

Dersom bedriften i tillegg velger å investere i energitiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.  I tillegg vil da bedriften få tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for energitiltaket/-ene. 

Hvor mye støtte kan bedriften få? (Fra regjeringen.no)

Hvert foretak eller konsern kan motta maksimalt 5 millioner kroner i samlet tilskudd under ordningen (det vil si samlet tilskudd til både dekning av strømkostnader og tilskudd til energitiltak).

Dersom foretaket er del av et konsern, kan konsernet samlet få maksimalt 5 millioner kroner.

Det vil maksimalt gis tilskudd på 3,5 millioner kroner for den delen av ordningen som skal dekke strømkostnader. Dette makstaket gjelder uavhengig av om bedriften gjennomfører energikartlegging og søker om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt, eller om bedriften også investerer i energitiltak og søker om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt.